Digiify
Image default
Health

Is uw bedrijf vitaal?

Je zult je misschien afvragen waarom het zo belangrijk is om te weten of jouw onderneming vitaal is?! Dit zullen we in dit artikel toelichten. Bedrijven die vitaal in orde zijn hebben ongeveer 17% minder verzuim en ongeveer 10% hogere financiële gezondheid. Daarnaast helpt het bedrijven ook om competitief in de markt te blijven. Wanneer een bedrijf vitaal is, kan het gemakkelijk inspelen op nieuwe kansen vanuit de markt, waardoor u een voorsprong kunt behouden op uw concurrenten. Om een goede vitaliteit te krijgen binnen uw bedrijf, bent u afhankelijk van verschillende factoren, zoals cultuur, structuur, energie en performances. De cultuur die binnen een bedrijf heerst is van groot belang op de bedrijfsvoering. Welke normen en waarden worden gehanteerd? En voelt het personeel zich hierbij wel op zijn/ haar gemak? De cultuur van een bedrijf weerspiegelt zich ook op de aangeboden producten en/ of diensten en dus moeten deze ook aansluiten bij de behoeften van de consument. Daarnaast draagt ook de structuur van het bedrijf mee aan de werkzaamheden. Wordt er gebruik gemaakt van slimme, efficiënte methode of is het een grote chaos? Ook de energie tussen de verschillende afdelingen intern moet kloppen. Soms komt het voor dat de ene afdeling dominanter is dan de andere, echter is dit net erg tot op zekere hoogte. Sommige personeelsleden hoeven namelijk niet op de voorgrond te staan. Desalniettemin moeten zij niet vergeten worden of weggedrukt worden, want zij zijn net zo belangrijk als iedere andere afdeling. Tot slot zijn ook de performances van een onderneming van invloed op de vitaliteit. Is het bedrijf winstgevend en wat is hun omzetontwikkeling per werknemer of hun marge per product? Hoe worden werknemers gestimuleerd om hun targets te halen?

Bent u benieuwd na het lezen van dit artikel, hoe vitaal uw bedrijf is? U kunt een vitaliteitsAPK doen via Carrierepoort om meer inzicht te krijgen in uw bedrijf.

https://carrierepoort.nl/