Digiify
Image default
Health

Waarom moeten zorgaanbieders aangesloten zijn bij een geschillencommissie?

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is per 1 januari 2016 van kracht geworden voor iedereen die werkt in de zorg. De wet moet ervoor zorgen dat de kwaliteit in de zorg verbetert, onder andere door het verplicht stellen van aansluiting bij een geschilleninstantie. Men beoogt daarbij geschillen en incidenten in de zorg te verminderen. Naast de verplichting tot aansluiting bij een geschillencommissie, is de zorgverlener ook verplicht een klachtenfunctionaris beschikbaar te stellen en de afhandeling van klachten vast te leggen in een overeenkomst met samenwerkende organen.

Erkende instantie

De geschilleninstantie moet erkend zijn door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Stichting Zorggeschil heeft deze erkenning gekregen op 6 december 2016, nu een jaar geleden. Daarmee voldoet de stichting aan artikel 18 van de Wkkgz. Zij richten zich op zorgaanbieders zoals instellingen, mar ook solistisch werkende zorgverleners. Alle zorgaanbieders in zorg en welzijn kunnen zich bij hen aansluiten. Dit geldt dus voor verpleging, verzorging en thuiszorg. Per 1 januari 2017 is stichting Zorggeschil actief bij het afhandelen van zorggeschillen. Stichting Zorggeschil is opgericht door Netwerk Cliëntenraden Zorg (NCZ), Vereniging Zorgklant Nederland (VZN), Branche Organisatie Thuiszorg (BTN) en Quasir. Laatstgenoemde neemt de administratieve verwerking van de aansluitingen voor haar rekening.

De samenstelling van de commissie

De geschillencommissie doet een onafhankelijke uitspraak bij een conflictsituatie tussen patiënt en zorgverlener. De voorzitter en de vicevoorzitter zijn beiden meester in de rechten. De leden worden geselecteerd uit aangesloten zorgaanbieders en cliëntenorganisaties door de voorzitter. Een ambtelijk secretaris functioneert binnen de commissie als spin in het web. De cliënt wendt zich tot de geschillencommissie waarbij de betreffende zorgverlener is aangesloten als het gaat om een conflict welke niet door bemiddeling van een klachtenfunctionaris heeft geleid tot een oplossing. De commissie moet binnen 6 maanden een uitspraak doen, welke voor beide partijen bindend is.