Digiify
Image default
Health

De ene psycholoog is de andere niet

De psychologie houdt zich bezig met de geest (het brein oftewel de hersenen) en het gedrag van mensen. Dit is een breed terrein, psychologen specialiseren zich dan ook op bepaald gebied of een specifieke aandoening. Er zijn dus veel soorten psychologen. Daarnaast mag in Nederland iedereen zich psycholoog noemen wat de lijst met soorten psychologen nog langer maakt. Lees meer op www.gezondheidstaatvoorop.nl

De hbo-psycholoog en de WO-psycholoog

Een eerste onderscheid tussen psychologen heeft te maken met de opleiding. Er zijn twee verschillende opleidingsniveaus, te weten hbo-niveau en academisch (WO) niveau.

Een hbo-psycholoog is voornamelijk werkzaam op het uitvoerend vlak en is meer bezig met routinematig taken. Bij het academisch niveau is de psycholoog op een universiteit

opgeleid tot wetenschapper. Dit betekent dat een WO-psycholoog over veel theoretische kennis beschikt en vaardig is in het uitvoeren van onderzoek.

De belangrijkste werkterreinen van psychologen

Een andere onderverdeling van psychologen is die naar werkterrein. De belangrijkste werkterreinen zijn:

  • gezondheidszorg

  • jeugd

  • arbeid en organisatie.

Deze werkterreinen zijn zelf ook weer onder te verdelen in gebieden.

Gezondheidszorg

Bij gezondheidszorg moet gedacht worden aan de geestelijke gezondheidszorg. Hieronder valt het behandelen van mensen met psychische klachten. Ook het ontwikkelen en uitvoeren van preventieprogramma’s bevindt zich op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg.

Jeugd

Dit werkterrein bevat niet alleen de jeugdhulp maar ook schoolpsychologen.

Arbeid en organisatie

De psychologen die op dit terrein werken houden zich bezig met gedrag op de werkvloer. Ook kunnen zij zich bezig houden met de werving en selectie van personeel.

Beschermde specialistentitels van psychologen

Ook al mag in Nederland iedereen zich psycholoog noemen er zijn toch een aantal specialisten waarvan de titels beschermd zijn. Dit wordt geregeld in de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG). Voor beschermde titels zijn er zogenoemde BIG-registers. Voor psychologen zijn er registers voor o.a. de gezondheidszorgpsycholoog en de psychotherapeut.

Registraties van psychologen

Er zijn een aantal registers van beroepsorganisaties. De bekendste is het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Bij het NIP wordt een hbo-psycholoog niet erkend, alleen WO-psychologen kunnen lid worden en zich registreren in een van de registers van het NIP.